Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Meldinger i 2019

Datoer å huske i 2019:


Dato

Hva skjer på disse  datoene?

Hva kan jeg søke om tilskudd for?

1. mars 2019

Telledato for del 1 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

 

- Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- Tilskudd for grovfôrareal

(Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert antall dyr du disponerer i søknaden per 1. mars for at de skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

15. mars 2019

Søknadsfrist for del 1 av søknaden

29. mars 2019

Frist for å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad

1. oktober 2019

Telledato for del 2 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum

- Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Tilskudd til dyr på beite

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- Tilskudd for grovfôrareal

15. oktober 2019

Søknadsfrist for del 2 av søknaden

29. oktober 2019

Frist for å endre opplysninger i del 2 av innsendt søknad

 

Dyretall mars

I morgen er det søknadsfrist for søknad om produsksjonstilskudd i landbruket. Vi har mottatt søknader fra våre faste syv husdyrprodusenter. Dyretall utgjør antall dyr pr 1. mars i år.