Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretall fra mars

I en større undersøking med intervju til alle bøner i Rogaland, der man spør om hvordan det ser ut på bruket om 15 år fram i tid. Utsira er litt for liten til å havne i statistikken. Men melleom 35-25% av bøndene innen ameku og sau tror ikke at de driver med det samme om 15 år. Men mange har tro på stor vekst i tilleggsnæringer på bruket. Mye innen entrepenørskap og transport. Les data fra undersøkelsen her:

Med flere bruk og flere besetninger vil det også bli større utfordringer til hvordan vi organiserer bruk av felles beiter slik at disse får hviletid med gjenvekst av gras og best mulig smittevern mot innvoldsparasitter.

Landbrukskontoret vil samle bøndene i sosialt lag sammen med Landbrukskontoret på Karmøy den 28. mars.

Vi er tilbake med normale søknadsrunder på produksjonstilskudd i mars og oktober. Innen søknadsfristen var det syv produsenter som søke om Produksjonstilskudd for husdyrhold. I forbindelse med søknad er det oppgitt antall vinterforede dyr på Utsira pr 1. mars 2021.

Dyreslag 
2021 2023 Endring 
Ammekyr 
27 36 + 9
Øvrige storfe 48 59 +11
Sau
412 454 +42
Sum 487
519 +32

Vi ser positive resultater med veskt innen de flese produksjoner og god utnytting av velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg