Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Arbeidsdokument - Lenkesamlinger

Fugl i søkelyset...
Her finnes mye bakgrunnstoff og lenker til META-data om Utsira fra barnetråkk, fugleobservasjoner til gamle litteraturhenvisniger på alle miljø-tema fra MIK-reform...

Tilgjengelige data:

 • Vår visjon Utsira gir energi som forteller litt om naturressurser

Gammel MRP Miljø og naturressusprogram. Status-miljø Faktagrunlag fra 1998 med litteratur/kilder på alle miljø-tema

 • Slagord som beskriver Utsira- historisk sett. Varemerker
 • Utsira laks  Ferdig reguleringsplan 

Barnetråkk- Kartlegging av friluftsområder i kommunen til temakart Rogland portalen

 • Utsira et samfunn i vinden

Fotoalbum fra verdens første vind/hydrogenanlegg https://photos.app.goo.gl/9QCBB11WBfMtltrv1

 • Havstrømmer
 • Kommuneplan

Alt om kommuneplanen https://www.utsira.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging/kommuneplan-1

 • Muligheter for lokalitet for utviklingskonsesjoner havbruk

To i eksisterende og en ny i bestilling i ny kommuneplan revisjon (ikke kartfestet)

 Dagens energiløsning

Ufullstendig kart fra NVE i Temakart Rogaland-portalen, mer detaljert i vår kommuneplan Håper på oppdateringer fra Haugaland Kraft

 • Dagens Var-løsninger og kapasiteter

I bestilling kart til VA plan

 • Dagens samferdsel: veier, kaier, båtløsning, taxi, vegstandard og meter

RTP Haugalandet https://rutebaatenutsira.no/

 • Avstander med båt, bil, fly, tog, buss, helikopter, lystbåt, seilbåter

RTP Haugalandet

 • Bosettingsmønster, lokalisering av offentlige bygg, butikk.

Kommuneplan (se over) og det større bildet RTP Haugalandet https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-transport/regionalplan-for-haugalandet-2017/

 • Møteplasser, Hvor og hva
 • Dagens næringsaktører
 • Lokalt kapitaltilfang. Gjennomsnittsinntekt, gjennomsnittsformue
 • Kommunens rolle
 • Turister: volum, målgrupper, deltidsturister
 • Kulturminner.
 • Status for kaier. Det finnes en rapport! Kaienes historiske betydning. Tusenårssted.
 • Friluftsområder, fritidsaktiviteter

Kartlegging i https://www.temakart-rogaland.no/ og gjøre på Utsira? https://www.utsira.kommune.no/besok-utsira/turistinformasjon-om-utsira/gjore-pa-utsira

 • Gatekunst

Kart https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hzrkRCjsVobcESnZMqWjVeNfEVc&ll=59.30620632451453%2C4.890090849999979&z=14 og presentasjon https://www.utsira.kommune.no/tema/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kunst-i-utemiljo-og-offentlig-rom/utsirart-en-street-art-event-pa-utsira?searchterm=gatekunst

 • Fyrvesen, kystverk, museum. Metrologi. Statlig aktivitet før og nå.
 • Befolkning, sammensetning. Historisk utvikling

SSB https://www.ssb.no/kommunefakta/utsira

 • Sysselsetting – maritime yrker med pendling
 • Oppvekst, Sirakompasset

Pdf over utleie og presentasjoner på https://www.utsira.kommune.no/utsira-skole

 • Helsetilbud. Status velferdsteknologi, lokaliteter, fremtidige løsninger
 • Resyme av historie fra 10.000 år, reformasjonen. Damm, napoleonskrig, kommunestatus, fraflytting med senking av båter, moderne kommunedrift, nedlegging av statlig virksomhet