Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Forskrift om åpen brenning av avfall i småovn

Steinalder gropbål - Bål i undervisning
Utsira Kommunestyre har vedtatt ny forskrift som regulerer åpen brenning og brenning i småovner i Utsira Kommune. Endelig vedtak i sak 54/13 den 24. oktober 2013.

Kommunene er delegert myndighet til å utarbeide egen forskrift som regulerer åpen brenning og brenning i småovner i den enkelte kommune. Ved Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 19. juli 2001 er kommunen gitt myndighet til å fastsette lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner etter forurensningsloven § 9 om forskrifter om forurensning.

Endelig vedtak i kommunestyre k-sak 54/13            Høringsdokumenter i  saksframlegg f-25/13 vedtatt i formannskap den 26.04.13. 
 
ENDELIG FORSKRIFT: Åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Utsira Kommune

Les om det generelle forbud i perioden 15. april til 15. september under friluftsliv

Nye regler fra 1 januar 2016  Nå er det lov å bruke hodet

Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvidet til all utmark. Snaufjell, holmer og strandområder omfattet, altså områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer.

Men det er et viktig nytt unntak; nå kan en gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. I veilederen til forskriftene nevnes spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid. fra 1. januar 2016 erstattet av «Forskrift om brannforebygging».