Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Sjøfugltellinger Spannholmane 2022

I år klaffet det med besøk på første ideelle telledato den 1. juni. Med disp fra Statsforvalteren, ble det et ytterligere besøk, sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) den 22 juni for montering av gps-sporing og lyslogger på 19 lomvier.

Som i de siste år så er det mindre fart i toppskarvhekkingen på Spannholmane. Samtidig er det mer økning av toppskarv andre steder på Utsira slik som på Beiningen. Lomvien ser ut til å ha god hekkesuksess på Spannholmane med hele 41 synlige reir og hele 146 voksne fugl i koloni og på sjø like ved hekkeområdet. Massedøden i 2021 ser ikke ut til å ha satt dype spor i vår koloni. Klikk på lenke for alle telledata fra Spannholmane fra 1992 til 2022 (tall i parantes gjelder besøk nr 2 i koloni).

 Lomvi med gps-tracker og lyslogger større bilde -lomvi med gps-sender og lyslogger.

Norsk Institutt for Naturforskning deltar i et toårig prosjekt finanasiert av Equinor for å finne ut mer om hvor lomviene på Spannholmane finner føde til ungene og hvor de oppholder seg i vintermånedene. Utsira kommune ved Miljø- og jordbrukssjef, deltok som kjentmann og fangstmann i kolonien. Under andre besøk den 21. juni var det også flere lunder tilstede på land i hekkekolonin på Spannholmane. 

Det er registrert noen få flytende havsuler rundt om kring i havområdene rundt Utsira. Disse skal ikke håndteres da de trolig av svært smittsom fugleinfluensa. Dersom de driver i land kan man ta kontakt med mattilsynet. Les mer om fugleinfluensaen på mattilsynet sine sider. Smittede fugler kan i verste fall smitte mennesker. Shetland har hatt et stort utbrudd på hekkende havsuler og storjo som eter kadaver av havsuler. Splitterner er påvirket nede på kontinentet, og seneste dager er det også påvist smitte på havørn som eter døde havsuler.

HUSK ilandstigningsforbud, samt å holde 50 meter avstand fra sjøfuglreservatet i fredningstid 15. april - 1. august. Sjøfuglene trenger ro i hekketid.