Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Rødlistearter i Utsira Kommune

Oppdatert rødliste etter Norsk Rødliste 2021
Lomvi hekkende på Spannholmane
Rødlistearter for Utsira er fordelt på nasjonalt kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbare (VU) og nær truet (NT) arter som har hekkende, ynglende, kastende og voksende populasjoner på Utsira.

Norsk rødliste ble først opprettet i 1998 og avløst med rødliste 2006 , Rødliste 2010., Rødliste 2015 og nå sist Rødliste 2021

Oppdatert rødliste for Utsira Kommune 2021

Arter som truer vårt naturmangfold - Svarteliste for Utsira 

Rødliste 2021

web-versjon Oppdatert kommunal rødliste etter nasjonal rødliste fra november 2021

File Rødliste 2021

Pdf versjon av oppdatert rødliste for Utsira kommune

File Oppdatert rødliste for Utsira Kommune 2016

Baserer seg på Nasjonal Rødliste gjeldende fra november 2015 - pdf

Mulig hekking av rødlistearten Åkerrikse på Utsira

Åkerrikse var årlig hekkefugl i potetåkrene på Utsira under krigen og frem til 1950-tallet. Arten har gått kraftig tilbake etter omlegging av landbruket med ensidig fõrhøsting av gress og reir som forsvinner inn i slåmaskiner under rundballeproduksjon.