Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Fremmedartsliste 'svarteliste' for Utsira Kommune

Brunskogsnegl - Arion vulgaris
Fremmede dyr og planter som er innført til Utsira via mennesklig aktivitet og som kan gjøre stor skade på våre særpregede natur- og kultulandskap på Utsira.

Utsira Kommune var første Norske Kommune med egen svarteliste i juni 2007 like etter at artsdatabanken lanserte Norsk svarteliste i 2007.

Siden 2007 har det blitt tilført mer kunnskaper om fremmede arter som gjør skade og i desember 2011 fikk vi en egen handlingsplan i regi av Fylkesmannen i Rogaland.Det er vedtatt egen forskrift for utsetting av fremmede treslag (inkl sitkagran og pyntegrønt) gjeldende fra 1 juli 2012. Samt ny kunnskap som er samlet i ny Nasjonal Svarteliste for Norge 2012,

Svarteliste for Utsira Kommune 2012 vil være oppdatert med tiltak for aktuelle arter som utgjør en trussel for Utsira sitt natur- og kulturmiljø, og mer samordnet med Handlingsplan i Rogaland og ny kunnskap som ligger i siste reviderte Nasjonal Svarteliste 2018

Fremmedartsliste for Utsira kommune 2018 ligger nå ute etter revisjon av Nasjonal Fremmedartsliste 2018, som kom i juni 2018.

Bli med på å fjerne fremmede arter som ikke hører hjemme i vår natur, få kunnskap om artene.

Historikk:  Svarteliste for Utsira kommune fra 2007:  (se egen publikasjon på issuu.com)

               Svarteliste for Utsira kommune  2012

 Klistersvineblom, en ny fremmed art som sprer seg raskt

Klistersvineblom som har hat eksplosiv spredning de siste to til tre år på Utsira.