Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kvartærgeologi på Utsira

Ruggesteinen en flyttblokk CC by Eirik Newth
Sakset fra Miljø- og naturressursprogram for Utsira
Kvartærgeologi:  Aktuelle kart velg Geologi + Løsmasse og Marin grense MG

Det meste av løsmassene på Utsira ligger i Siradalen, Austrheim og Tranheim. Moreneavsetningene er trolig avsatt under den nest siste istid (Riss). Avsetningene er ishavsavsetninger som er avsatt under havflaten og bærer preg av stor grad av utvasking.

Marin grense (MG) ligger på 30-33 m.o.h. etter dagens havnivå. Spor etter marin grense finnes bla. ved Kvithaug i vest og innerst i Sjoardalen i aust.

Det finnes skuringsstriper etter isbreen på Helganes og Barmesholmen. Skuringsretningen peker mot nord.

På de fleste høyere topper ligger det igjen små og store flyttblokker i terrenget som har vært transportert med breen. «Ruggesteinen» ved Vågafjell og «Klovningsteinen» på Klovning er markante flyttblokker som er blitt liggende igjen etter at breen trakk seg bort

Ved Helganes, Tipphojen og på Tranheim er det rester etter strandvollavsetninger (rullesteinsstrand).

Nyere forskning stadfester (som tidligere antatt) at Utsira ble isfritt allerede for ca 20.000 år siden og har vært isfri under Yngre Dryas (Siste istid for ca 12.000 år siden). Les mer om rapporten i Geoforskning.no

Early break-up of the Norwegian Channel Ice Stream during the Last Glacial Maximum

  • John Inge Svendsena Jason P. BrinerbJan MangerudaNicolás E. Youngc
  • 530x524 KartKartet viser isdekket over Sør-Norge og Nordsjøen under den siste istid (Last Glacial Maximum). Isstrømmen i Norskerenna er markert med pil. Illustrasjon: Svendsen et al., 2015 

    Oppdatert skilttekst i natur/kultursti ved Vågafjell:
    Ruggesteinen» er ei flyttblokk. Det vil si en større steinblokk som er ført med inne i en isbre eller på breens overflate. Flyttblokka har blitt liggende igjen i landskapet når isen smeltet bort. I nest siste istid (Riss) for vel 20.000 år siden var (Utsira isfri) resten av Norge dekket av en Skageraksbre. Ytre deler av Haugalandet og Jæren var isfrie for vel 12.000 år siden.
    Det finnes i dag mange spor fra skagerakbreens bevegelser på Utsira. Det meste av løsmassene (ishavsavsetninger) er avsatt i Siradalen, men en kan også se mindre rester etter grovere sortert og rundslipt stein fra en strandvollavsetning ved Tranheim. Det er også merker etter skuringsstriper (Utsira har kun nord-sør skuring fra før Riss) etter breen ytterst på svabergene på aust og på vestsiden av Utsira. De mest markante merkene er alle flyttblokkene som ligger strødd rundt i landskapet her i Austremarka. Slik som «Ruggesteinen»