Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Runde 3 Ekspertgruppens valg – Kommunefugl

Gubrynsanger - en av 139 ringmerkede i regi av Utsira Fuglestasjon. Foto: Atle Grimsby
Gulbrynsanger er pekt ut som beste kandidat i forbindelse med ekspertgruppen sin kåring av kommunefugl for Utsira.

Runde 3 Ekspertgruppens valg – Kommunefugl

Ekspertgruppe (fugl) sin sammensetning: Geir Mobakken, Øystein B. Nilsen og Atle Grimsby

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus ble valgt som vinner med to mot en stemme under ekspertgruppens kåring av kommunefugl for Utsira Kommune. Kråke ble ønsket av en i gruppen. Da vi har intelligente kråkepar (14-17 par) som er er synlige i landskapet. En sirakråke har gitt liv til barnebøkene 'Fabel Jakop'. Men kråka sin link til Moss og Kråkeberget drar ned kandidatur. Gulbrynsanger er valgt som vår kandidat.

Begrunnelse:

Utsira trenger en sjelden trekkfugl da mange vet at Utsira er en fugleøy. Ikke en fugleøy som Runde med hundrevis av hekkende sjøfugl, men mer som Fair Isle og Helgoland som først og fremst kjent for sine sjeldne trekkgjester fra Sibir og Asia.

Gulbrynsanger er logofuglen til Utsira fuglestasjon og har en sentral plass i Utsira og Norge sin ornitologiske historie. Gulbrynsanger var siste av seks arter som James Lawrence Chawort-Musters mente han skulle oppdage som nye arter for Norge under hans studier på Utsira. Les mer om historien her

Gulbrynsangeren hekker i taigaområdene i Russland/Asia og overvintrer i sydlige deler av Kina og Nepal. Fuglene som kommer til Norge har navigert i feil retning. Gulbrynsanger er en årlig trekkgjest til Utsira fra september til november. Utsira er den lokalitet i Norge som har flest funn på en dag av gulbrynsanger med hele  35 ind. 5.10.2005. Utsira Fuglestasjon har ringmerket hele 139 gulbrynsanger siden 1992. 

Gulbrynsanger har dermed gått seirende ut av alle runder og er web-folket sin favoritt, Sirabuen sin favoritt og nå sist ekspertgruppe-fugl sin favoritt. Endelig valg av kommunefugl for Utsira Kommune vil skje i kommunestyre den 25. oktober 2012. Lenke til ekspertgruppe flora sin kandidat