Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Pasient- og brukerombudet

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Generelt

Beskrivelse

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og sosialtjenesten. Ta også kontakt hvis du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller du har behov for veiledning. Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter, hjelpe deg med å formulere en klage eller videresende klagen din til rett adressat.

Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og er selvstendig og uavhengig.
 

Målgruppe

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, uavhengig av om de mottar sykehusbehandling eller kommunale helse- og sosialtjenester.

Kriterier/vilkår

Arbeidsområdet til pasient- og brukerombudet er statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester.

Pris

Hjelpen er gratis.

Brosjyrer/dokumenter

Mer om ordningen finner du i lenken under. Der finner du også kontaktinformasjon til pasient- og brukerombudet i ditt fylke.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i ditt fylke. Du kan henvende deg anonymt hvis du ønsker det. Ombudet gir deg råd om hva du bør gjøre, men du avgjør selv om du vil gå videre med saken din.

Saksbehandling

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om henvendelsen din gir tilstrekkelig grunn til å ta saken opp til behandling. Hvis ombudet velger ikke å gjøre noe med saken, skal du få en kort begrunnelse for hvorfor.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-11 13:22:28

Gyldig fra

2009-08-31 23:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

arkivert under: