Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Skatter og avgifter

Utsira har fra 21.1.2013 felles skatteoppkreverkontor med Haugesund kommune. Kontoret heter Haugesund kemnerkontor. Kontoret er samlokalisert med Skatt Vest og har besøksadresse lik kontorene til Skatt Vest.

LOS Categories

Når det gjelder innkreving av skatt rettes henvendelser til Haugesund kemnerkontor tlf 52 71 31 16. E-post: postmottak.kemneren@haugesund.kommune.no

For henvendelser som gjelder ligning, fastsettelser, folkeregister og merverdiavgift, er riktig adresse Skatt Vest.

Utsira kommune sokner til Skatt vest Haugaland som ligger i Haugesund, Karmsundgt. 192.  Se også www.skatteetaten.no.

Alle henvendelser om selvangivelsen skal rettes til skatteetaten, tlf. 800 800 00.