Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Planer, Budsjett, Regnskap og organisasjonsutvikling

Felles innfallsport til Kommunens styringsdokumenter og retningsvalg

Overordnet planarbeide - Kommuneplan

Les mer under tema - individ og samfunn - Samfunnsplanlegging

 

Ledelse og arbeidsverktøy

Økonomiplan

Ny økonomiplan 2023 - 2026 er lagt ut til høring med frist kommunestyret i desember 2022.

Budsjett

Budsjett for 2023 er ute til høring fram til 15. desember 2022

Kommunale avgifter

Betalingssatser for kommunale avgifter for 2023 er ute til høring med frist 15. desember 2022

File Oppdatert delegeringsreglement

Hvem har myndighet til å gjøre endelige vedtak.. iht lovverket?

File Vedtatt finansreglement 2017

Vedtas en gang pr valgperiode. Gyldig fra 01.10.2017

Image Ordfører - Marte Eide Klovning

Foto: Karianne Klovning - kariannananas

Formannskapets høringsforslag Økonomiplan 2021 - 2024

Utsira kommune jobber med økonomiplan 2021-2024, budsjett 2021 og nye gebyrsatser for 2021.