Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ny renovasjonsordning fra 1.april 2012

Kommunestyret vedtok at Utsira kommune kan inngå avtale om renovasjonstjenester med HIM, Haugaland interkomunale renovasjonsvesen, med virkning fra 01.04.2012.
Ny renovasjonsordning fra 1.april 2012

HIM renovasjonsbil

http://him.as/Images/pic_top_left-trans.png Kommunestyret vedtok enstemmig å inngå avtale om renovasjonstjenester med HIM, Haugaland interkommunale miljøverk IKS. Dette betyr at vi nå setter bort en kommunal tjeneste til en profesjonell aktør. På lag med HIM vil vi få tilgang til bedre returordninger og de samarbeidsavtaler som våre IKS selskaper har.  Vi frigjør også ressurser i teknisk drift slik at vi kan fokusere på øvrig tjenestetilbud til våre innbyggere.

Tilbudet vil innebære:

- Det vil bli brukt 2 kammer bil i innhentingen på Utsira

- Utplassering av 3 nye spann/beholdere for alle innbyggerne, samt egen beholder for matavfall på kjøkken + matposer + sekker for plast

- Innsamlingshyppighet restavfall og matavfall hver 2.uke og plast- og papirinnsamling hver 4.uke. Henting av glassiglo ved behov på Risøy. Oversikt i egen tømmekallender vil bli utarbeidet i forkant av oppstart.

- Tømmedag vil i utgangspunktet være torsdag fra ca. 0915 - 1230

- Mulighet for kjøp av bl.a ekstrasekker til restavfall (GRØNNsekk) kr. 40,- pr sekk, på Siratun eller på vår lokale jokerbutikk.

- Utsira kommune vil etter vedtaket tilrettelegge for mer utvidet mottak av øvrig spesialavfall oppe på Hovland, og vil komme tilbake med mer informasjon når det er klar. Vi vil bl.a legge opp til en åpningstid 1 til 2 dager i uka.

- I Tednevikje vil fortsatt bli disponert for mottak av brennbart trevirke. Område vil bli stengt av fysisk med bom, men vi vil levere ut nøkkel til bommen ved behov.