Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Justeringer i regelverk etter vedtak i kommunestyre 13. juni.

CC - creative commons by KaVass på Flickr.com
Vi har oppdatert våre tjenester i henhold til siste vedtak. Det er gjort endringer i Søknad om etabererstipend og Søknad om støtte fra Kommunalt næringsfond.

Ordning med etablererstipend.

Viktigste endringer i ordning for førstegangsetablerere 

  • Det er vedtatt oppjustert maksimumsbeløp fra kr 150.000 til kr 200.000,-
  • Det er tatt bort aldersgrense for nybygg av bolig/leilighet (fortsatt 50 års grense for mottak av etablerestipend ved overtakelse av gammelt bygg) 
  • Egeninnsats vil gå ut fra beregningsgrunnlag av totalkostnader fra og med 1 januar 2013.

Se oppdatert tjeneste Etablererstipend med vedlagte retningslinjer. (under Økonomiske ytelser)

 

Kommunalt Næringsfond

Revisjon av retningslinjer vil bli foretatt senere. Det ble imidlertid gjort endringer i saksbehandlingsrutiner.

  • Det vil ikke bli nye utlysninger om kommunalt næringsfond. Søknader om støtte fra næringsfond vil nå behandles nå fortløpende. Søknadsfrist: Hele året

Se Oppdatert tjeneste Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond (under Næring/Næringsutvikling)