Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

KULTURMINNETILSKUDD 2012

Søknadsfristen til det kommunale kulturminnetilskuddet for 2012 er 22. juni 2012.

Det er avsatt kr 15.000 til kulturvernmidler for 2012. Tilskuddet kan benyttes til restaurering av kulturminneformål i Utsira kommune.

Kulturminner er bolighus, løer, havneanlegg, potetkjellere, måkehus, sauatøkjer, steingjerder, sjøhus mm.

Kommunestyret har vedtatt at kulturminnene som er med i kulturminneplanen og SEFRAK registrert i verneklasse A og B skal prioriteres. Ta kontakt med undertegnede om ditt kulturminne er med i planen, og for en nærmere orientering om ordningen.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL KULTURMINNEFORMÅL I UTSIRA KOMMUNE:

1.    Kulturminner som inngår i Utsira kommunes kulturminneplan har førsteprioritet. Kulturminner som har stor betydning for allmennheten og den historiske utvikling blir prioritert.

2.    Søknaden skal inneholde plan for hva som skal utføres. Administrasjonen skal godkjenne arbeidene før tilskudd utbetales. Kvitteringer må foreligge.

Søknad sendes Utsira kommune, 5547 Utsira innen 22. juni 2012.

Utsira 21. mai 2012