Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Nye kartdata i kommunen

Informasjon fra Geovekst samarbeidet på Haugalandet.

Det var møte i GEOVEKST samarbeidet på Haugalandet på onsdag i Karmøy Rådhus. Foruten Kartverket og Kommunene på Haugalandet deltok representanter fra Statens Vegvesen og Haugaland Kraft. Geovekstforumet koordinerer og finansierer framtidige kartarbeid i henhold til Geodataplan for Rogaland

Utsira Kommune får nye laserskannede høydelagsdata i 1 meters ekvidistanse fra geovekstsamarbeidets flyvninger i 2012. Kartdata ventes levert til kartverket den 1 november 2012 og vil bli tilsendt kommunen etter ca en til to ukes revisjon hos kartverket. Det ventes at nytt høydegrunnlag vil være på plass i norgesglasset.no fra mars 2013.

flyfotoruter i 2012

 

Nye kartprosjekt i 2013

Det vil bli nyfotografering i Haugesund sør, Karmøy fastland og nord, samt hele Tysvær Kommune. 

Utsira Kommune og alle andre kommuner på Haugalandet skal delta i NN2000 som utgjør nytt vertikalt nasjonalt høydenett. Forrige nasjonale standard er NN1954 og nymålnger tar hensyn til landheving/senkninger som har skjedd siden 1954. 

Høydegrunnlaget Normal Null 1954 (NN54) er i bruk i alle kommuner og er basert på målinger gjort frem til 1954. På grunn av landheving og oppdagede feil/svakheter i grunnlaget er det behov for å ta i bruk et nytt landsdekkende høydegrunnlag. I Rogaland er endringene relativt små, antakelig under 10 cm de aller fleste steder

 Utsira – kun ett punkt måles (Utsira Fyr) . Geodesi vurderer å sette ut vannstandsmåler på både Kvitsøy og Utsira.

Fastmerkepunktene i de ulike kommuner sjekkes på vårparten i 2013 og ferdigstilling av NN2000 ventes å skje i løpet av høsten 2013.