Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Prosjektleder Haugalandsløftet

Marit E. Ness er nytilsatt prosjektlder for Haugalandsløftet, som er et kompetansehevningsprosjekt for hele Haugalandet, med fokus på tilpasset opplæring for barn/unge i regionen. Hun har kontoradresse i Tysvær
Bilde

Marit E. Ness er ansatt som prosjektleder for det regionale kompetansehevingsprosjektet Haugalandsløftet.

Haugalandsløstet er et kompetansehevingsprosjekt for kommunene Utsira, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio, Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda.

Rådmann i Tysvær Arvid S. Vallestad har sendt ut følgende informasjon:

Statped Vest og Høgskolen Stord-Haugesund deltar også i prosjektet. I tillegg er det opprettet samarbeid med "Fonnamodellen" (Helse Fonna). Utgangsprosjektet for prosjektet er at kommunene på Haugalandet har en høy andel barn og unge som trenger spesialundervisning for å sikres rett til tilpasset opplæring. Dette binder opp store ressurser i kommunene samtidig som det fører til at PPT må bruke for mye tid på sakkyndighetsarbeid i stedet for å delta mer aktivt i barnehager og skoler. Gjennom prosjektet skal kommunene sikre bedre at alle barn - uansett behov eller styrke -  får godt læringsmiljø og læringsutbytte gjennom riktig innsats tidlig.

Prosjektet vil vare fram til august 2017. Rådmennene og repr. for Statped Vest og Helse Fonna er styringsgruppe for prosjektet.

Marit E. Ness er nå leder for PPT for Haugesund og Sveio og er psykologspesialist innenfor feltet psykologisk rehabilitering.  Hun har arbeidet i PPT i flere år og kjenner godt de arbeidsområdene Haugalandsløftet skal dekke. Hun har også vært en aktiv deltager i prosjektaarbeidet så langt. 

Ansettelsen er gjort av et utvalg bestående av rådmennnene i Tysvær, Karmøy og Haugesund, repr. for Statped Vest og repr. for Utdanningsforbundet.

Tysvær kommune er vertskommune for prosjektet. Som prosjektleder vil Ness rapportere til rådmann Arvid S. Vallestad som er leder for styringsgruppa for prosjektet.

"Vi har store forventninger til prosjektet, dette er en særdeles viktig stilling og er glade for å ha fått ansatt en svært dyktig prosjektleder", avslutter Vallestad.

(sakset fra Tysvær Kommune)

I Haugalandsløftet er det bl.a. en uttalt målsetting om å bidra til at ansatte i skole og barnehage i enda større grad enn i dag får kompetanse på å tilrettelegge og tilpasse sine lærings- og utviklingsmiljø til det enkelte barn sitt behov. Fokus er særlig på tverrfaglig og flerfaglig samhandling, kompetanseheving, kvalitetssikring og fornyelse/ forenkling. Kommunene ønsker mer helhetlig tenkning på de arenaene der barn oppholder seg, og ønsker målrettet innsats som settes inn tidlig i barnets utviklingsløp.

Tysvær kommune er vertskommune for prosjektet. Marit har kontorplass i Tysvær rådhus og hun kan nåes på epost: marit.ness@haugalandsloftet.no, tlf 52 75 70 70, mob. 951 49 783, postadresse: Tysvær kommune, Rådhuset, postboks, 94, 5575 Aksdal