Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Vi minner om at tid for båndtvang gjelder fra 1 april til 20 august!

Hundehold - glede og frustrasjon (Balto i Sirdalsheia)
Av hensyn til ynglende vilt, dyr på beite og ubehag med å møte løse hunder så er det nedfelt en ordinær båndtvang. Alle hundeeiere er pålagt å følge denne!

Den ordinære båndtvangen gjelder fra og med 1. april til 20. august og er nedfelt i Lov om hundehold (hundeloven), §6 .

Det er også verd å merke seg at:
Helårlig båndtvang gjelder på og ved kirkegårder, grav- og urnelunder, skoler, barnehager, og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, i tilknytning til boligområder og handleområder, lysløyper og viktige frilufts- og naturområder. Se også forskriftens § 4, bokstavene e og f.

Når kan du ha hunden løs?
Det kan bare skje i tiden 21. august - 1. april i de områder som ikke reguleres av forskriften og kun når hund blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte.

I vår nasjonale tjenestekatalog har Utsira Kommune lagt vekt på de forventinger som ligger til grunn for Allemannsretten - ikke bare rettigheter men også plikter!