Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Informasjon om bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Viktig melding fra vårt felles Haugaland Brann og redning IKS: Det er kun tillatt å bruke fyrverkeri nyttårsaften i tidsrommet mellom kl. 18.00 den 31. desember og kl. 02.00 den 1. januar. Fyrverkeri kan sendes opp de fleste steder, men vi anbefaler å ta hensyn til mennesker, dyr og bygninger/kjøretøy.

 

D

Rådene, sammen med mer utfyllende informasjon er også å finne her: https://www.hbre.no/bruk-av-fyrverkeri/

Her er noen gode råd for bruk av fyrverkeri:

 • Forbered fyrverkerioppskytingen.
 • Sjekk at fyrverkeriet ikke er skadet.
 • Les bruksanvisningen nøye og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
 • Fyrverkeriet må stå stødig, og skal ikke kunne velte.
 • Beskytt øynene – bruk beskyttelsesbriller.
 • Hold god avstand – anbefalt sikkerhetsradius er minst 25 meter.
 • Bruk helst tennstav for å antenne fyrverkeriet.
 • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna.
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.
 • Ikke tenn på fyrverkeri 2 ganger! Fyrverkeri skal bare tennes på én gang. Dersom du prøver igjen kan eksplosivene bli tent før du rekker å komme deg unna. Dersom fyrverkeriet ikke antennes etter første forsøk, vent minst 30 minutter, dynk med vann og lever det tilbake til forhandler.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Bruk av stjerneskudd:

 • Stjerneskudd skal brukes utendørs.
 • Ikke tenn flere stjerneskudd samtidig. Tennes flere samtidig kan flammene bli store, brenne svært hurtig og gjøre skade.
 • Bruk beskyttelsesbriller – gjelder også barn.
 • Ikke vift stjerneskuddet foran ditt eget eller andres ansikt
 • Ikke gi fyrverkeri til barn – det er 18 års grense for kjøp og bruk av fyrverkeri, men det finnes stjerneskudd og andre fyrverkeriartikler som er godkjent for personer under 18 år. Disse kan brukes av barn og bør kun brukes hvis voksne passer på at det brukes riktig og at bruksanvisningen følges nøye.

Haugaland brann og redning iks håper du får en riktig fin og sikker nytt års feiring!