Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Leder for næring, miljø og teknikk

Pano Erik H. Berg
 
Utsira er en øy og kommune i Rogaland 18 km vest for Karmøy, 70 minutter med ferje fra Haugesund. Vi er Norges minste målt i folketall, og nest minste i landareal. Skjoldblad er kommuneblomst og gulbrynsanger er kommunefugl. Utsira er et fuglekikkereldorado og hele øya er utvalgt kulturlandskap UKL. Norges pilot på flytende havvind «Utsira Nord» er under utvikling i våre havområder.

Er du vår nye allsidige med-leder og kollega? Det er spennende tider på Utsira nå med satsinger innen havneutvikling, akvakultur, natur- og kulturbasert reiseliv og ikke minst følger av nasjonal flytende havvindpilot Utsira Nord.
 
Ansvarsområdet for stillingen kan tilpasses noe til den vi ansetter, men kan inkludere landbruk og fiske, miljøvern, arealplan, drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg inkludert havn, veg, vann og avløp, alle kommunale bygg og digitale verktøy. Dess mer erfaring og kompetanse du har innen flere av disse områdene, dess bedre. Interesse og evner til for å lære resten er også viktig.
 
NMT-sjefen er en av 3 ledere med personalansvar i kommunedirektørens ledergruppe. Den er leder for alle fagarbeidere innen teknisk drift og rengjøring, og kan også få personalansvar innen landbruk, næring, miljøvern og arealplan og tilgrensede fagområder. De to andre lederne er rektor/oppvekstsjef og helse/omsorgssjef. God intern støtte og effektivt samarbeid på tvers av avdelingene, er en av våre smådriftsfordeler som vi vil utvikle videre.
 
Vi har et folketall på veg opp og et samfunn med framtidstro. Men vi er den aller minste norske kommunen i folketall. Vi får mye positiv oppmerksomhet fra media, forskning og forvaltning. At vi får lokaldemokrati og samfunn til å fungere godt på tross av at vi er bare vel 200 innbyggere på ei lita øy i Nordsjøen, gjør oss til en ideell kommune for piloter og studier innen mange fagområder.

Hvem trenger vi? Vi vil ha en ny dyktig medleder og samarbeidende kollega som vil bruke hele seg sammen med oss. Vi tilpasser og fordeler arbeid etter våre evner og styrker. Og vi lærer ved å gjøre ting sammen. Vi er åpne for ulike typer høyere utdanning, og trenger noen med bredde som forstår både lokalsamfunnet og offentlig virksomhet. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner, økonomiforståelse og godt humør er viktig. Det er en styrke om du har erfaring innen flere av disse fagområdene: byggeledelse og byggvedlikehold, IKT, VAR og annen kommunalteknikk inkludert arealplanlegging og byggesak. Innen de sist nevnte områdene, kan det også bli aktuelt med en rådgiverstilling. Oppgi i søknaden om du er interessert i den om du ikke får lederjobben.
 
 Vi tilbyr - Spennende og varierte arbeidsoppgaver – aldri en lik dag på jobb - Tett og direkte kontakt med innbyggere, næringsliv og gjester fra media, forvaltning og akademia - Et spennende arbeidsfellesskap med kreative og allsidige arbeidsvenner - Lønn på kommunalsjefsnivå – og oppgaver på alle nivå - En av tre avdelingsledere i ledergruppen og tett daglig kontakt med kommunedirektør m/stab - Et liv i et mikrosamfunn der alle teller og vi har mot til å teste nytt
 
Nærmere opplysninger om stillingen og kommunen kan fås hos kommunedirektør May Britt Jensen, tlf 46934768, may@utsira.kommune.no. Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. I lederstillinger er det individuell lønnsfastsettelse.
 
Søknad med CV og vitnemål leveres/sendes innen 20. mars 2023 til post@utsira.kommune.no. Husk å be om unntak fra offentlig søkerliste om du trenger det.