Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Gjeldende Reguleringsplaner i Utsira Kommune

Gjeldende reguleringsplaner og områdeplaner skal på sikt bli liggende ute på vår kartportal på fonnakart.no

R 7 privat reguleringsforslag gnr 31 bnr 11

Regulering av hyttefelt i tilknytning til stedbunden næring på eget bruk

R-10 Privat reguleringsforslag gnr 29 bnr 3

Oppstartsmelding R-10 Nygårdsbakken - framtidig byggefelt bolig/fritid